DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 737,000 ₫ 443,500 ₫
com.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
org.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
edu.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
net.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
name.vn 78,700 ₫ 48,700 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
gov.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
health.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
info.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
int.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
pro.vn 457,000 ₫ 243,500 ₫
biz.vn 637,000 ₫ 343,500 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 238,000 ₫ 272,800 ₫
site 29,000 ₫ 713,900 ₫
fun 29,000 ₫ 464,200 ₫
online 29,000 ₫ 31,900 ₫
tech 79,000 ₫ 1,296,900 ₫
store 29,000 ₫ 1,238,600 ₫
net 277,000 ₫ 315,700 ₫
org 309,000 ₫ 350,900 ₫
info 364,000 ₫ 411,400 ₫
xyz 49,000 ₫ 278,300 ₫
asia 334,000 ₫ 378,400 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 895,000 ₫ 995,500 ₫
top 267,000 ₫ 304,700 ₫
us 237,000 ₫ 271,700 ₫
in 387,000 ₫ 425,700 ₫
biz 354,000 ₫ 400,400 ₫
mobi 395,000 ₫ 434,500 ₫
tv 844,000 ₫ 939,400 ₫
co.in 197,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 734,000 ₫ 818,400 ₫
firm.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
eu 244,000 ₫ 279,400 ₫
cc 731,000 ₫ 815,100 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 244,000 ₫ 279,400 ₫
gen.in 190,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 788,000 ₫ 866,800 ₫
company 424,000 ₫ 477,400 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
media 774,000 ₫ 862,400 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 794,000 ₫ 884,400 ₫
blog 647,000 ₫ 722,700 ₫
club 417,000 ₫ 469,700 ₫
website 29,000 ₫ 464,200 ₫
space 29,000 ₫ 464,200 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 366,000 ₫ 413,600 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 464,000 ₫ 521,400 ₫
la 844,000 ₫ 939,400 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫